גארטל 2 חוטים

גארטל קטיפה מיוחד למצווה טאנץ, עם רקמת פסוקים ואפשרות להקדשה מיוחדת לחתן ולכלה, לרב, לחצר או לקהילה.

8.00